KlongJAN.com

คลองจั่นฟอรั่ม//ตั้งกระทู้ใหม่

เลือกหมวด:

หัวข้อ: * ความยาวไม่เกิน 90 ตัวอักษร

รายละเอียด: *

ชื่อผู้เขียน: *

รหัสลับ: *

ข้อแนะนำในการโพสต์เว็บบอร์ด

1. เมื่อพิมพ์ URL ของเว็บเพจ โปรแกรมจะทำลิงค์ให้โดยอัตโนมัติ
2. เมื่อพิมพ์ URL ของรูปภาพ โปรแกรมจะแสดงรูปภาพนั้นๆ
3. เมื่อพิมพ์ Email โปรแกรมจะทำลิงค์ไปยังโปรแกรมส่ง Email
* แต่เวลาพิมพ์ ต้องขึ้นต้นและลงท้าย URL หรือ Email ด้วยวรรคหรือบรรทัดใหม่ ดังตัวอย่าง:

ตัวอย่างการทำลิงค์โดยโปรแกรม:
 ผลลัพธ์ วิธีพิมพ์
ลิงค์ http://www.klongjan.com/ ข้อความ...  ลิงค์ http://www.klongjan.com/ ข้อความ...
รูปภาพ ข้อความ...รูปภาพ http://www.klongjan.com/pics/stars-2.gif ข้อความ...
อีเมล์ sergey@gmail.com ข้อความ...อีเมล์ sergey@gmail.com ข้อความ...

การเน้นข้อความ และช่องไฟ:
 ผลลัพธ์ วิธีพิมพ์
ตัวหนา[b]ตัวหนา[/b]
เว้นช่องไฟ      หกอักขระเว้นช่องไฟ[tab]หกอักขระ

ท่านสามารถใส่สีตัวอักษรได้ 4 สี ดังนี้:
 ผลลัพธ์ วิธีพิมพ์
ตัวหนังสือสีแดง[color:red]ตัวหนังสือสีแดง[/color]
ตัวหนังสือสีเขียว[color:green]ตัวหนังสือสีเขียว[/color]
ตัวหนังสือสีน้ำเงิน[color:blue]ตัวหนังสือสีน้ำเงิน[/color]
ตัวหนังสือสีดำ[color:black]ตัวหนังสือสีดำ[/color]

การใส่สีตัวอักษร และการเน้น:
 ผลลัพธ์ วิธีพิมพ์
ตัวหนังสือหนา สีแดง[b][color:red]ตัวหนังสือหนา สีแดง[/color][/b]

Copyright © 2017 by www.klongjan.com. All rights reserved. Vote